Om Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en forskningsinfrastruktur som finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och 10 universitet och myndigheter.

Syftet är att utveckla en nationell e-infrastruktur för forskning baserad på språkliga data. Det handlar till exempel om forskning inom språkteknologi, språkvetenskap, digital humaniora och samhällsvetenskap, social robotik och artificiell intelligens.

Nationella språkbanken ska skapa möjligheter för att forska i digitala text- och talmaterial med hjälp av verktyg och metoder från språkteknologi och digital humaniora. Även stora mängder text- och talmaterial ska bli mer tillgängliga och användbara för forskare. Infrastrukturen bidrar också till att språken och språkteknologin i Sverige främjas.

Organisationen

Nationella språkbanken består av tre avdelningar: Språkbanken Sam, Språkbanken Tal och Språkbanken Text. Utöver de tre avdelningarna är nätverket Swe-Clarinlänk till annan webbplats knutet till infrastrukturen. Organisationen leds av en styrgrupp med 10 ledamöter nominerade av infrastrukturens partnerorganisationer. Den dagliga operativa verksamhetsledningen sköts av en nationell ledningsgrupp, ledd av Nationella språkbankens föreståndare.

Nationella språkbankens ledningsgrupp består av:

  • Lars Borin, Göteborgs universitet. Föreståndare för Språkbanken Text och nationell samordnare för Swe-Clarin
  • Rickard Domeij, Institutet för språk och folkminnen, föreståndare för Språkbanken Sam
  • Jens Edlund, KTH, föreståndare för Språkbanken Tal
  • Markus Forsberg, Göteborgs universitet, föreståndare för Språkbanken Text.

Institutioner som deltar i Swe-Clarin

Göteborgs universitet: Centrum för digital humanioralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Språkbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Svensk nationell datatjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institutet för språk och folkminnen

Kungliga biblioteketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungliga Tekniska högskolan: Avdelningen för Tal, musik och hörsellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Linköpings universitet: Institutionen för datavetenskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lunds universitet: Humanistlaboratorietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholms universitet: Institutionen för lingvistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå universitet: Humlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsala universitet: Datorlingvistikgruppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKTA SPRÅKBANKEN TEXT

sb-info@svenska.gu.se

KONTAKTA SPRÅKBANKEN TAL

edlund@speech.kth.se

KONTAKTA SPRÅKBANKEN SAM

sb-sam@sprakochfolkminnen.se