AI + språkteknologi + talteknologi = Nationella språkbanken

Nationella Språkbanken utvecklar forskningsverktyg och forskningsdata för att möjliggöra dagens och morgondagens forskning och utveckling baserad på språkliga data.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter


 • Språkdata allt viktigare visar rapport från ELRC
  Betydelsen av språkdata har ökat de senaste tre åren. Det visar den fjärde upplagan av rapporten White paper från European Language Resource Coordination, ELRC.

 • Workshop om digital språklig jämlikhet i EU
  Hur ska vi nå digital språklig jämlikhet i en flerspråkig europeisk union? Det är temat för en workshop som arrangeras av STOA, Panel for the Future of Science and Technology, 8 november.
 • undraw_Annotation_re_h774.png

  Swedish Language Technology Conference (SLTC) 2022
  Välkommen till den nionde Swedish Language Technology Conference (SLTC), som äger rum i Stockholm 23–25 november, med workshops onsdagen 23 november och huvudkonferensen torsdag–fredag ​​24–25 novembe...

Kalender