Aktuellt

Nyheter


 • Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop
  I år är workshoppen digital och handlar om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. 

 • Så kan språkteknologi stärka små språk
  I slutet av augusti arrangerade Isof med hjälp av Språkbanken Sam en digital heldag med föreläsningar om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling. Nu kan du ta de...

 • Snart premiär för ny svensk korpus
  Svenskan har länge saknat en diakronisk korpus, det vill säga en digitaliserad samling texter som sträcker sig över lång tid. Men nu arbetar Eva Pettersson, datorlingvist vid Uppsala universitet, med ...

 • Språkbanken bidrar till nya sätt att tillgängliggöra KB:s samlingar
  Tillsammans med Kungliga bibliotekets nystartade datalabb kommer Språkbanken Text att bidra till att tillgängliggöra delar av KB:s samlingar. – Samarbetet innebär mycket goda nyheter för digital human...

Kalender