Aktuellt

Nyheter


 • Språkbanken Text skapar digital språkkurs för ukrainare
  Ukrainare som flyr till Sverige har ingen rätt att läsa svenska för invandrare, SFI, eftersom de inte tilldelas ett personnummer. Forskaren Elena Volodina på Språkbanken Text har därför tagit initiati...

 • Seminarium om terminologi som resurs för människa och maskin
  Är du nyfiken på hur man kan arbeta med och nå ut med terminologi till din organisation och till andra målgrupper? Vill du höra talas om användbara verktyg och metoder, inspireras av exempel på termin...

 • Månadens profil: Jean Hessel
  Jean Hessel är litteraturvetare och språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Just nu arbetar han med en ny, digital version av Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Ordboken är en del av Nationella språkbank...

 • Ny bok: Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi
  Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultat av studier av språket kanashi som talas i en enda by i norra Indien. Forskningsresultatet bygger delvis på automatisk bearbetnin...

Kalender