Digital workshop: Höstworkshop 2020

Välkommen till Nationella språkbankens digitala höstworkshop 16 oktober.

Workshoppen kommer att handla om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. Workshoppen vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem. Anmäl dig genom formuläret längst ner på sidan

Program

13:00–13:10 Inledning
13:10–13:40 Universell grammatik på svenska (Joakim Nivre, Uppsala universitet)
13:40–14:10 Sparv 4 En förhandsvisning av Språkbanken Texts pipeline för korpusannotering (Anne Schumacher och Martin Hammarstedt, Språkbanken Text)
14:10–14:30 Rast
14:30–15:00 Crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen (Fredrik Skott, Språkbanken Sam)
15:00–15:30 Textens roll i talteknologin (Jens Edlund, Språkbanken Tal)
15.30–15.50 Rast
15.50–16.20 Svensk diakronisk korpus – en resurs för språkhistorisk forskning (Eva Pettersson, Uppsala universitet)
16.20–16.30 Avslutning

Observera att mötet hålls digitalt. Länken till workshoppen skickas ut några dagar i förväg till de som anmält sig.

Vid frågor, kontakta info@sprakbanken.se.

Anmälan till Höstworkshop 2020

Digital workshop
16 oktober 2020
-
16 oktober 2020

Publicerad den

Uppdaterad den