Symposium om humanistisk AI

Onsdagen den 19 juni arrangerar Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) och Svenska biblioteks- och informationshögskolan (SSLIS) vid Borås universitet ett symposium om humanistisk AI. Symposiet sponsras av Huminfra och Swe-Clarin.

Syftet med symposiet är att inventera den senaste tekniken av det som på Huminfras senaste konferens kallades ”humanistisk AI” - det framväxande fältet av olika humanistiska metoder som använder, utvecklar och kritiskt granskar artificiell intelligens.

Ambitionen är att skapa ett forum för forskare och aktörer inom humaniora att presentera och diskutera erfarenheter och resultat relaterade till att använda och utveckla AI-verktyg.

Symposiet äger rum på Göteborgs universitet (Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg) och online på Zoom.

Göteborgs universitet, Humanisten
19 juni 2024
-
19 juni 2024

Publicerad den

Uppdaterad den

Swe-Clarin
Språkteknologi