Workshop om modeller för historiska språkförändringar

I augusti 2021 organiserar Språkbanken Text och projektet Towards Computational Lexical Semantic Change Detection en  Länk till annan webbplats.workshop inom LChange-serien om beräkningsmodeller för historiska språkförändringar.

Workshoppen kommer att handla om olika maskinella metoder och modeller för språkliga förändringar, där textkorpusar används för utvinning.

Läs mer på på Språkbanken Texts webbplats.

01 augusti 2021
-
06 augusti 2021

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text