Språkbanken Text

Språkbanken Text tillgängliggör stora mängder moderna och historiska svenska texter i digital form avsedda för forskning.

Forskningsenheten producerar även språkteknologiska forskningsverktyg som analyserar texter för sofistikerad sökning och berikar dem för vidare forskning. Språkbanken Text bedriver dessutom egen forskning inom språkteknologi och artificiell intelligens, samt inom språkvetenskap, digital humaniora och digital samhällsvetenskap i samarbete med forskare ur andra discipliner.

Bland våra populära forskningsverktyglänk till annan webbplats finns korpusverktyget Korplänk till annan webbplats, som tillåter avancerad sökning i samtliga våra texter, lexikonverktyget Karplänk till annan webbplats, för uppslag och jämförelser i våra lexikon och andra formellt organiserade databaser med språkligt innehåll, Sparvlänk till annan webbplats, med vilket du kan berika dina egna texter, och många andra. Vi samarbetar med svenska och utländska forskningsgrupper, minnes- och kulturarvsinstitutioner, skolor och företag. Språkbanken inrättades redan 1975, vilket gör oss till en av världens äldsta FoU-enheter inom språkteknologi.

Läs mer

Publicerad den

Uppdaterad den