Vad är språkteknologi?

Språkteknologi handlar om hur människans språk är uppbyggt och hur en dator kan programmeras för att hantera mänskligt språk.

Språkteknologi är ett centralt område för vår språkanvändning och utvecklingen av svenskan. Språktekniska produkter genomsyrar stora delar av samhället. Det handlar bland annat om dikteringsprogram, datoruppläst e-post, söktjänster på nätet, telefontaltjänster och automatisk textsammanfattning.

Enklare och bättre kommunikation

Målet med språkteknologi är att förenkla och förbättra kommunikationen mellan människor och mellan människor och datorer. Det kan handla om att du tack vare en automatiskt uppläst översättning kan prata svenska i telefonen med någon som pratar arabiska, att du kan prata in en text i datorn i stället för att använda tangentbordet eller att din text blir automatiskt språkrättad av datorn.

Exempel på språkteknologiska områden

 • Maskinöversättning
 • Informationshantering
 • Skrivverktyg
 • Elektronisk språkinlärning
 • Dialogsystem
 • Taligenkänning
 • Talsyntes
 • Textanalys
 • Elektroniska lexikon
 • Tal- och textkorpusar
 • Teknik och språkresurser

Teknik och språkresurser

Språkteknologi utgörs av både tekniker och språkresurser (lexikon, korpusar etcetera). Teknikerna tar form som programvara, medan resurserna är den information som programvaran utnyttjar.