Verktyg och resurser

Utforska och använd våra digitala verktyg och resurser. Här länkar vi vidare till ett urval. Observera att sidan är under uppbyggnad.

Nationella språkbankens verksamheter arbetar aktivt för att utveckla en språkteknologisk infrastruktur. Det handlar dels om att skapa, harmonisera och standardisera fria språkliga resurser. Utöver själva resurserna skapar vi dessutom verktyg för att utforska dem och göra dem tillgängliga för forskningsvärlden och för allmänheten.

Verktyg och resurser

Här hittar du bland annat verktyg, korpusar och lexikon.