AI + språkteknologi + talteknologi = Nationella språkbanken

Nationella Språkbanken utvecklar forskningsverktyg och forskningsdata för att möjliggöra dagens och morgondagens forskning och utveckling baserad på språkliga data.

Språkbanken Text finns på Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.

Språkbanken Tal finns på avdelningen för tal, musik och hörsel på Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Språkbanken Sam finns på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Nyheter


  • Inbjudan till MultiGED-2023
    Arbetsgruppen för Computational SLA bjuder in till en gemensam uppgift (shared task) om flerspråkig grammatisk feldetektering, MultiGED-2023.

  • Månadens profil: Magnus Ahltorp
    Magnus Ahltorp är språkteknolog och lingvist på Isof. Han är ansvarig för Språkrådets digitala lexikon, till exempel ordboken Lexin som snart lanseras i en ny version. Han utvecklar dessutom språktekn...

  • Swe-Clarin på turné: Heldag om AI och forskning på historiska arkivtexter
    Vilka möjligheter ger AI och språkteknologi för forskning på historiska arkivtexter? Onsdag 1 februari bjuder Swe-Clarin in till en heldag om detta i Uppsala.

Kalender