Spana i dialektkartan!

Från och med 2020 får fler personer tillgång till röstmaterial från Isofs samlingar, i och med lanseringen av Dialektkartan.

I Isofs samlingar finns omkring 25 000 timmar inspelat tal på grammofonskivor, rullband och kassetter. Materialet kom till mellan åren 1935–1970 då forskare åkte runt i Sverige med ambitionen att dokumentera talspråk, men resulterade i något mer än så. Samtalen som fördes handlade ofta om sådant som intresserade tidens folklivs- och folkminnesforskare – exempelvis lantbruksarbete och högtider i trakten. De inspelade berättelserna vittnar alltså inte bara om språkbruk och dialekter genom tiderna, utan har även kommit att bli en viktig del av Isofs kulturhistoriskt inriktade verksamhet.

En skattkista för den som är nyfiken på röster från förr

Våren 2020 lanserades Dialektkartan som en del av Isofs ambitioner att tillgängliggöra myndighetens omfattande arkivsamlingar för allmänheten. Kartan fungerar som ett nytt verktyg för att söka bland inspelade dialekter i Isofs samlingar, där man kan navigera sig runt i Sverige. Prickar markerar platser där man kan göra nedslag för att lyssna på inspelade berättelser.

– Vi har fått stor hjälp av hembygdsföreningar och släktforskare med att identifiera personerna som förekommer i materialet närmre. Tack vare dem kan vi komplettera det inspelade materialet med fotografi och information om de som talar, allt eftersom arbetet fortskrider. Det gör Dialektkartan till en riktig skattkista för den som är nyfiken på röster från förr från en särskild trakt, eller kanske rent av från en gammal släkting, berättar Lena Wenner, projektledare för Dialektkartan.

Innehållet på Dialektkartan växer kontinuerligt

Arbetet med att fylla på Dialektkartan med material fortsätter under året. I dagsläget finns hundratals inspelningar publika på kartan, men målsättningen är att de ska bli tusentals.

– Vi tar gärna emot input och synpunkter kring vad som kan förbättras, vad som uppskattas och vad som önskas mer av. Vi tar också gärna emot önskemål om att publicera intervjuer från olika områden, säger Lena Wenner.

Publicerad den

Uppdaterad den