Tidigare höstworkshops

2023

Skönlitteratur i språkhistorien, minoritetsspråk och nya digitala textforskningsverktyg. Höstworkshopen 2023 ägde rum 23 oktober i Göteborg och hade temat forskning om språklig variation.

Program

13:00–13:05 Välkommen (Lars Borin, Föreståndare för Nationella språkbanken, nationell koordinator för Swe-Clarin)

13:05–13:15 Introduktion till eftermiddagen (moderator)

13:20–14:00 Korp som ein sentral samfunnsaktør: Korpusgrensesnitt, språkleg revitalisering og språkplanlegging for minoritetsspråk (Trond Trosterud, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø)

14:00–14:30 SB Text: Mink och Strix 2 (Arild Matsson, Yousuf Ali Mohammed och Anne Schumacher). Läs mer om Mink. Läs mer om Strix.

14:30–15:00 SB Tal: Språklig variation i riksdagstal: första steg mot robust fonemigenkänning (Jim O'Regan. På engelska).

15:00–15:30 Fika

15:30–16:00 SB Sam: Språkteknologi för de nationella minoritetsspråken (Rickard Domeij och Jacob Larsson). Läs mer.

16:00–16:30 Hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern. Fiktionsprosa, författare och språkförändring 1830–1930 (Sara Stymne och David Håkansson, Uppsala universitet). Läs mer.

16:30–17:00 Avslut (moderator)

Ca 17:00 Mingel med förfriskningar i gästmatsalen C314

2022

Höstworkshopen 2022 ägde rum måndagen den 17 oktober i Uppsala. Tema för årets workshop var arkivdata och flera projekt som utforskar nya metoder och verktyg för forskning i arkivdata presenterades.

Program

13:00–13:05 Välkommen (Martin Sundin, Isofs generaldirektör)

13:05–13:15 Introduktion till eftermiddagen (Rickard Domeij, SB Sam)

13:20–14:00 Anna Foka, Föreståndare för Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU), presenterar arbetet med språkteknologi vid CDHU och sitt projekt ”The digital Periegesis”. (Engelska)

14:00-14:30 Om arbetet med Folke, en digital arkivtjänst med folkminnesuppteckningar. (Fredrik Skott, SB Sam)

14:30-15:00 Tal- och språkteknologiska perspektiv på Riksdagens öppna data, med DigArv projektet SweTerror, som undersöker hur terrorism har debatterats i Sverige, som lins. (Jens Edlund, Axel Ekström och Jim O'Regan, SB Tal)

15:00–15:30 Bensträckare

15:30–16:15 Några arkivaktiviteter i Språkbanken Text och Swe-Clarin – Introduktion (Lars Borin, SB Text, Göteborgs universitet) – Detektiva avdelningen och Jubileumsarkivet (Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet och Mats Jönsson, GPS400, Göteborgs universitet) – Automatisk namnuppmärkning i historiska textmaterial (Erik Lenas, Riksarkivet och Eva Pettersson, Swe-Clarin, Uppsala universitet)

16:15–16:45 Presentation av Isofs arkivsamlingar inom dialekter, folkminnen och namn.

17:00 Mingel med förfriskningar

Höstworkshop i repris!

Hade du inte möjlighet att vara med på vår Höstworkshop 2022? Nu kan du ta del av alla föreläsningar här.

Anna Foka, föreståndare för Centrum för Digital Humaniora Uppsala (CDHU), presenterar arbetet med språkteknologi vid CDHU och sitt projekt ”The digital Periegesis”. (Engelska).

Fredrik Skott, SB Sam presenterar Folke – dialekter och folkminnen på internet.

Lars Borin, SB Text. Introduktion till några arkivaktiviteter i Språkbanken Text och Swe-Clarin.

Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet och Mats Jönsson, GPS400, Göteborgs universitet. Detektiva avdelningen och Jubileumsarkivet.

Eva Pettersson, Swe-Clarin, Uppsala universitet och Erik Lenas, Riksarkivet. Automatisk namnuppmärkning i historiska textmaterial.

Jens Edlund, Axel Ekström och Jim O'Regan, SB Tal. Tal- och språkteknologiska perspektiv på Riksdagens öppna data, med DigArv projektet SweTerror som lins.

Undertexter och syntolkning. Filmen har undertexter. Klicka på ikonen T i det nedre högra hörnet i filmspelaren för att få fram undertexten. Filmen är också transkriberad. Aktivera transkribering i filmspelaren (ser ut som en pratbubbla med streck i). Filmerna är också syntolkade. Aktivera syntolkning i filmspelaren (ser ut som ett öga).

2021

Höstworkshopen 2021 ägde rum måndag den 18 oktober i Stockholm. Temat för årets workshop var historia, i vid bemärkelse. Workshopen tog upp hur språk- och talteknologi använts för att belysa historiska perspektiv inom traditionella historiska frågeställningar, diakronisk språkvetenskap, etologi och talets utveckling, och samhällsutveckling. Dessutom arrangerades två relaterade möten med historisk anknytning under dagarna som följde workshoppen. På tisdagen hade projektet SweTerror sitt invigande möte. Projektet belyser utvecklingen och bruket av konceptet 'terrorism' i riksdagsdebatten över 50 år. På onsdagen hade projektet Tilltal sin slutworkshop. Tilltal har undersökt hur talteknologiska metoder kan göra historiska inspelningar mer lättillgängliga för allmänhet och forskare.

Program

13:00–13:05 Välkommen (Lars Borin)

13:05–13:15 Introduktion till eftermiddagen samt tisdagens och onsdagens verkstäder (Jens Edlund)

13:15–13:35 Talteknologi som ett fönster mot samhällsutveckling över tid (Jens Edlund)

13:35-13:50 KTH IRL (Interaction and Robotics Laboratories) (Joakim Gustafson)

13:50–14:15 Språkbanken Tals experimentmiljöer för talcentrisk forskning (Axel Ekström)

14:15–14:30 Bensträckare

14:30–15:00 Lexikala resurser för historisk svenska (Gerlof Bouma & Yvonne Adesam på länk)

15:00–15:15 En förbättrad OCR-process för KB:s massdigitalisering av dagstidningar (Dana Dannélls på länk)

15:15–15:30 Cassandra-projektet: pågående språkförändringar under ett korpusmikroskop (Aleksandrs Berdicevskis)

15:30–16:00 Fika

16:00–16:30 Språkbanken Sams crowdsourcingplattform (Fredrik Skott)

16:30–17:00 Topic modelling på texter från dialekt- och folkminnesarkivet i Göteborg (Maria Skeppstedt)

17:00–17:15 Bensträckare

17:15–18:15 Diskussion: Maskininlärningens roll i tal- och språkcentrisk forskning (t.ex. i forskningspolitik, finansiering och forskning)

18:15–18:30 Slutord (Lars Borin & Jens Edlund)

18:30 Mingel med förfriskningar

2020

Årets Höstworkshop ägde rum den 16 oktober. Dagen handlade om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. Workshopen var på grund av pandemin ett helt digitalt arrangemang. Under dagen gavs exempel på hur Nationella språkbankens verksamhet arbetar för att stödja språkteknologi och språkvetenskap och om hur de ämnena i sin tur har stor potential att föra tillbaka forskningsresultat som kan vidareutveckla infrastrukturen.

Program

13:00–13:10 Inledning

13:10–13:40 Universell grammatik på svenska (Joakim Nivre, Uppsala universitet)

13:40–14:10 Sparv 4 – En förhandsvisning av Språkbanken Texts pipeline för korpusannotering (Anne Schumacher och Martin Hammarstedt, Språkbanken Text)

14:10–14:30 Rast

14:30–15:00 Crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen (Fredrik Skott, Språkbanken Sam)

15:00–15:30 Textens roll i talteknologin (Jens Edlund, Språkbanken Tal)

15.30–15.50 Rast

15.50–16.20 Svensk diakronisk korpus – en resurs för språkhistorisk forskning (Eva Pettersson, Uppsala universitet)

16.20–16.30 Avslutning

2019

Den 17 oktober 2019 anordnade Nationella språkbanken en heldagsworkshop i Uppsala. Dagen kom framför allt att handla om digitalt tillgängliggörande av material för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kort sagt om digital humaniora.

Program

09.45-10.00 Fika

10.00-10.05 Välkommen

10.05-10.20 Inledning av Martin Sundin, Isofs generaldirektör

10.20-10.40 Presentation av Nationella språkbanken – Lars Borin

10.40-11.10 KB-Labb – Kungliga bibliotekets nystartade datalabb –Love Börjeson

11.10-11.40 Tillgängliggörande av dialekt- och folkminnen i kartgränssnitt – Erik Magnusson Petzell och Lena Wenner

11.40-13.00 Lunch

13.00-13.30 Automatisk transkribering av landsmålstext – Erik Magnusson Petzell

13.30-14.00 Att hitta vägar till tal i projektet Tilltal – Rickard Domeij, Gunnar Eriksson och Susanne Nylund Skog

14.00-14.30 Edyson – ett verktyg för att skumläsa ljudfiler – Jens Edlund

14.30-15.00 Fika

14.50-15.20 Transkribering av arkivmaterial via talinmatning – Per Cullhed och Jens Edlund

15.20-15.50 Verktyg för digital humaniora på Språkbanken Text – Dana Dannélls

15.50- 16.00 Slutord

16.00-17.30 Mingel

2018

Språkbankens sjunde årliga Höstworkshop hölls onsdagen den 17 oktober. Årets workshop hade temat expansion. Eftermiddagens program ägnades åt en presentation av den nya nationella forskningsinfrastrukturen och dess tre avdelningar. Dessutom gavs en liten glimt av det internationella sammanhang vi verkar inom genom att grupper från 6 länder på förmiddagen berättar om sina erfarenheter av att använda Språkbanken Texts korpusverktyg Korp i sina egna nationella infrastrukturer.

Program

10.15–12.00 Korp i världen: Erfarenheter från sex länder (på engelska)

12.00–13.15 Lunch

13.15–13.20 Introduktion till eftermiddagen

13.20–13.50 Nationella språkbanken: en nygammal forskningsinfrastruktur – Lars Borin

13.50–14.40 Språkbanken Text: hur kan vi komma åt texters innehåll med språkteknologins hjälp? – Markus Forsberg

14.40–15.30 Språkbanken Tal: hur din forskning kan dra nytta av talteknologiska metoder – Jens Edlund

15.30–16.00 Fika

16.00–16.50 Språkbanken Sam: nya möjligheter till forskning i samhällstexter och folkliga berättelser – Rickard Domeij

16.50–17.00 Avslutning

17.00– Mingel med förfriskningar samt labbvisning

2017

Språkbankens sjunde årliga Höstworkshop hölls tisdagen den 17 oktober. Tema för workshopen var Text. Vi började med presentationer av vår forskning och forskningsinfrastruktur och avslutade med en övningssession i Lärka, Korp, Karp, Sparv och Strix.

Schema:

13.15–13.20 Välkomnande

13.20–14.20 Strix: ett forskningsverktyg för textsamlingar

14.20–14.40 Saker du kanske inte visste om Korp

14.40–15.00 Lärka: mot andraspråksforskning

15.00–15.30 Fika

15.30–16.00 Sparv: lexikala klasser, samt en förhandstitt på verktyget för normalisering av andraspråkstexter

16.00–16.20 En djupdykning efter Karpen – lexikon på Språkbanksvis

16.20–17.00 Övningar: prova på våra verktyg

17.00– Samkväm

2016

Språkbankens sjätte årliga höstworkshop hålls måndagen den 17 oktober . Årets tema var innehåll (semantik). Vi inledde med presentationer av vår forskning och forskningsinfrastruktur och avslutade med en övningssession kombinerad med demo- och posterpresentationer. Detta följs av samkväm med bubbel och tilltugg.

Program

13.15-13.20 Välkomnande

13.20-14.00 Att hantera ords betydelser med hjälp av Språkbankens korpusar och lexikon (Richard Johansson, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola)

14.00-14.30 Karp: Nya sätt att se på lexikon

14.30-14.45 Sparv: Språkbankens annoteringsverktyg

14.45-15.00 Korp: Kartor och ordbetydelser

15.00-15.30 Fika

15.30-16.00 Språkinlärningsplattform Lärka: funktioner och utsikter

16.00-17.00 Övningar, demo och postrar

Karp

Sparv

Korp

Lärka

17.00- Samkväm

Höstworkshopen filmades och finns att se på GU Play.

2015

Språkbankens femte årliga Höstworkshop hölls måndagen den 5 oktober. Årets tema var historiska resurser och verktyg. Workshopen hölls på engelska eftersom den hölls i anslutning till Nordic Clarin Networks möte.

Program

13.15-13.30 Welcome

13.30-14.30 News in Korp and Karp and an overview of the historical resources

14.30-15.00 MAÞiR. Language technology for Old Swedish

15.00-15.30 Coffee

15.30-16.15 Jon Viklund: In search of rhetoric. Attitudes and conceptual metaphors in the Kubhist corpus

16.15-16.45 Searching for changes in meaning

16.45-17.00 Final words

17.00- Social gathering with drinks and snacks

2014

Språkbankens fjärde årliga höstworkshop hölls fredagen den 17 oktober. Årets tema var flerspråkiga resurser och vi presenterade flera nya korpusar och funktioner i våra sökverktyg. Workshopen avslutades med mingel och bubbel.

Program

13.15 Välkomnande

13.30 En flerspråkig Korp

14.30 En flerspråkig Karp

15.00 Fika

15.30 Sibirientyska (Christiane Andersen, Institutionen för språk och litteraturer)

16.00 Digital areallingvistik (Lars Borin, Språkbanken)

16.30 Att använda parallellkorpusar i språkforskning: några exempel ur Korpen (Nadezjda Zorikhina Nilsson, Institutionen för språk och litteraturer)

17.00 Mingel med bubbel

2013

Språkbankens tredje årliga Höstworkshop hölls torsdagen den 17 oktober. Version 1.0 av Lärka släpptes, en plattform med språk- och grammatikövningar för både språkstudier och lingvistikstudier. Lärka -- LÄR språket via KorpusAnalys -- är en webbaserad övningsgenerator där befintliga korpusar och lexikon återanvänds och kan vara ett datorbaserat komplement till lärarledd undervisning. Under eftermiddagen presenterades nya funktioner, som jämförelser och förändringar över tid i korpussökverktyget Korp och redigering i lexikonverktyget Karp. Workshopen avslutades med mingel och bubbel.

Program

13.15 Välkomnande

13.30 Lärka -- introduktion

14.00 Lärka i undervisning (Therese Lindström Tiedemann, Uppsala universitet)

14.30 Fika

15.00 Nyheter i Korp

15.30 Annoteringslabbet

15.45 Nyheter i Karp

16.15 Morfologilabbet

16.30 Lärka -- prova på!

17.00 Mingel med bubbel ¨

2012

Språkbankens andra årliga höstworkshop hölls den 17 oktober. Årets tema var lexikala resurser. Dessutom släpptes officiellt version 1.0 av Språkbankens lexikala verktyg Karp, och version 2.0 av Karp, Språkbankens korpussökverktyg lanserades.

Program

13.15 - 13.45 Att fånga karpen sanning: Språkbankens lexikoninfrastruktur i fokus

13.45 - 14.45 Det lexikala gränssnittet Karp, version 1

14.45 - 15.15 Korpusgränssnittet Korp, version 2

15.15 - 15.30 Paus

15.30 - 16.30 Praktiska övningar med Karp och Korp

16.30 - Mingel med bubbel

2011

Den 17 oktober 2011 lanserade Språkbanken officiellt version 1 av korpussökgränssnittet Korp. Det skedde med en workshop och möjlighet att prova på verktyget. Vidare berättade Språkrådet som sina erfarenheter av verktyget.

Program

13.15-13.35 Allmän introduktion

13.35-14.00 Introduktion Korp v1.0

14.00-15.00 Användarperspektiv på Korp

(14.00-14.30) Susanna Karlsson, Språkrådet

(14.30-14.45) Anna Silvan och Tuomas Katila, Svenskan i Finland - i dag och i går

(14.45-15.00) Maia Andreasson, Institutionen för svenska språket

15.00-15.30 Fikapaus

15.30-16.30 Praktisk session - prova på

16.30-17.00 Diskussion

17.00- Samkväm

Publicerad den

Uppdaterad den