Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop

I år är workshoppen digital och handlar om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. 

Workshoppen arrangeras fredag 16 oktober och vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

Program 16 oktober 2020

13:00–13:10 Inledning
13:10–13:40 Universell grammatik på svenska (Joakim Nivre, Uppsala universitet)
13:40–14:10 Sparv 4 En förhandsvisning av Språkbanken Texts pipeline för korpusannotering (Anne Schumacher och Martin Hammarstedt, Språkbanken Text)
14:10–14:30 Rast
14:30–15:00 Crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen (Fredrik Skott, Språkbanken Sam)
15:00–15:30 Textens roll i talteknologin (Jens Edlund, Språkbanken Tal)
15.30–15.50 Rast
15.50–16.20 Svensk diakronisk korpus – en resurs för språkhistorisk forskning (Eva Pettersson, Uppsala universitet)
16.20–16.30 Avslutning

Observera att mötet hålls digitalt. Länken till workshoppen skickas ut cirka en vecka i förväg till de som anmält sig.

Vid frågor, kontakta info@sprakbanken.se.

Anmälan till Höstworkshop 2020

Illustrerat Löv

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Nationella språkbanken
Språkteknologi