Så kan språkteknologi stärka små språk

I slutet av augusti arrangerade Isof med hjälp av Språkbanken Sam en digital heldag med föreläsningar om språkteknologi och dess betydelse för de små språkens bevarande och utveckling. Nu kan du ta del av föreläsningarna i efterhand.

Frågor som diskuterades var bland annat varför språkteknologi behövs, hur språkteknologi hänger ihop med språk- och minoritetspolitik och hur man kan lösa olika utmaningar inom det språkteknologiska området.

Heldagsseminariet var en del av Nordiska ministerrådets insats Små språk i Norden som samordnas av Isof. Från Nationella språkbanken deltog Rickard Domeij, Isofs expert i språkteknologi och föreståndare för Språkbanken Sam, med en presentation om varför språkteknologi behövs och vad språkteknologi kan innebära för små språk.

Lars Borin, föreståndare för Nationella språkbanken och professor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, berättade om sitt arbete med korpusar och vilken betydelse de har för den språkteknologiska utvecklingen.

En person tittar på en digital föreläsning

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Text
Språkbanken Sam
Nationella språkbanken
Språkteknologi