Lär dig mer om crowdsourcing och maskintranskribering

Under oktober och november 2020 arrangerar Språkbanken Sam flera webbinarier om crowdsourcing och maskintranskribering. Välkommen att delta!

På många arkiv och museer pågår ett arbete med att omvandla handskrivna texter till maskinläsbara. Lyckas man är fördelarna uppenbara – förutom att fler kan tillgodogöra sig samlingarna skapar det också möjligheter att söka i och ställa nya frågor till materialet.

Till denna webbinarieserie har vi bjudit in ett antal arkivarier och forskare och bett dem presentera pågående crowdsourcing och maskintranskriberingsprojekt. Vad är tankarna bakom projekten? Hur är de uppbyggda? Resultatet? Vad kunde ha gjorts bättre och vilka är planerna inför framtiden? Varje webbinarium kommer att inledas med en projektpresentation på cirka 30 minuter följt av en diskussion.

En person tittar på en digital föreläsning

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Sam
Nationella språkbanken
Språkteknologi
Digital humaniora