Isof deltar i DHNB 2022 i Uppsala

15-18 mars är det dags för sjätte omgången av konferensen DHNB 2022, Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference. Konferensen äger rum vid Uppsala universitet och Maria Skeppstedt, språkteknolog vid Isof, deltar med kollegor med en poster.

- Vårt verktyg Topics2Themes är ett exempel på topic modelling, en språkteknologisk metod som gör det enklare att hitta, sortera och analysera stora mängder text. Topics2Themes identifierar olika ämnesområden och plockar ut texter som är specifika för dessa ämnesområden. Nu har vi gjort det möjligt att exportera materialet till en excel-tabell som gör det ännu enklare att få överblick över materialet och att använda och sprida det. Det som skiljer Topics2Themes från andra liknande verktyg är att det inte bara identifierar och sorterar områden. Fokus här är att den som använder verktyget ska kunna lägga till sin egen analys och skapa egna teman, säger Maria Skeppstedt.

Postern visar ett exempel där Topics2Themes använts för att analysera en textsamling bestående av 2 378 textbeskrivningar av ljudinspelningar. I projektet deltar även Gunnar Eriksson, Rickard Domeij och Jenny Öqvist.

Topics2Themes är ett gratis verktyg med öppen kod som vem som helst kan använda. Du hittar det på GitHub.

Även Jens Edlund från Språkbanken Tal deltar med en poster: Speech science, digital humanities and accessibility - a particularly synergistic triplet.

DHNB 2022 arrangeras av Centrum för digital humaniora Uppsala (CDHU), Institutionen för ALM vid Uppsala universitet och Uppsala universitetsbibliotek. Läs mer och anmäl dig här. Länk till annan webbplats.

Logotype för DHNB 2022

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Text