Nationella språkbanken deltar i terminologikonferens på Island

28-29 mars arrangerar EU-projektet FedTerm en konferens på Island om arbetet med att dela terminologiska data i och utanför Europa. Nationella språkbanken är på plats.

Korrekta och aktuella terminologiska data är avgörande inom EU, men varje land skapar och hanterar terminologi på olika sätt, vilket gör det svårt att dela data.

Därför finns Eurotermbank, en terminologibank för Europeiska unionens språk samt isländska som innehåller mer än 14,5 miljoner termer på 42 språk. Terminologibanken gör det också möjligt att dela terminologiska data och anpassa metoder och standarder.

Under konferensen 28-29 mars presenterar och diskuterar deltagare utmaningar, lösningar och fördelar de får av att dela terminologi. Nationella språkbanken deltar med flera praktiska exempel. Marie Mattson, språkvetare, presenterar resultatet av en enkät om hur myndigheter arbetar med terminologi. Maria Skeppstedt, språkteknolog, redogör för samarbetet mellan Eurotermbank och Rikstermbanken och Rickard Domeij, föreståndare för Språkbanken Sam, berättar mer övergripande om Språkbankens Sams arbete med att samla in och tillgängliggöra texter och termer för att stimulera utvecklingen av flerspråkiga tjänster.

Eurotermbank drivs av EU-projektet FedTerm, Federated eTranslation Termbank Network, vars mål är att skapa nationella termdatabaser som bland annat kan användas för att bidra till utvecklingen av flerspråkiga digitala tjänster inom EU.

Isof, Institutet för språk och folkminnen är en projektpartner i Fedtermprojektet. Arbetet görs inom ramen för Nationella språkbanken, Språkbanken Sam.

Information om FedTerms konferens på Island

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Sam