Samarbetsavtal ger nya möjligheter att göra digitalt svenskt språkmaterial tillgängligt

Nationella språkbanken i Sverige, Språkbanken i Finland och Svenska litteratursällskapet i Finland, SLS, har slutit ett samarbetsavtal som innebär att de två språkbankerna ska tillgängliggöra delar av SLS digitala svenska språkmaterial för forskning och utbildning.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) har som syfte att samla, bearbeta och offentliggöra kunskap om den svenska kulturens uppkomst och utveckling i Finland och att främja forskning som rör svenska språket och litteraturen i Finland.

Ett betydande resultat av SLS verksamhet är digitalt svenskt språkmaterial (text, ljud och video). För SLS är det viktigt att materialet blir tillgängligt för ny forskning, men SLS har inte ambitionen att själva bygga upp och underhålla den e-infrastruktur som detta skulle kräva.

Nationella språkbanken i Sverige, Språkbanken i Finland och SLS har därför slutit ett samarbetsavtal som innebär att de två språkbankerna åtar sig att tillgängliggöra delar av SLS digitala svenska språkmaterial för forskning och utbildning och för en intresserad allmänhet.

För de båda språkbankerna kommer avtalet att innebära ett betydande tillskott till deras finlandssvenska resurser. Materialet kommer från:

- SLS arkiv, som i sin verksamhet kontinuerligt samlar in nytt språkmaterial i digital form och digitaliserar äldre språkmaterial ur arkivets samlingar

- SLS forskningsverksamhet som finansierar forskare och forskningsprojekt med villkor om att det material som uppkommer i forskningen ska tillgängliggöras och kunna användas av senare forskning

- SLS utgivning som publicerar digitala utgåvor av författarskap eller andra materialhelheter och som digitaliserar SLS tryckta utgivning.

Publicerad den

Uppdaterad den