Ny bok: Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi

Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultat av studier av språket kanashi som talas i en enda by i norra Indien. Forskningsresultatet bygger delvis på automatisk bearbetning av fältdata.

Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi presenterar resultaten av synkroniska och diakroniska studier av Kanashi samt dess besläktade språk och kontaktspråk. Forskningsresultaten bygger delvis på automatisk bearbetning av fältarbetesdata som har samlats in i projekten.

Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi är ett resultat av två projektsamarbeten mellan Språkbanken Text, Uppsala universitet och University of California Santa Barbara.

Författare: Anju Saxena, Uppsala universitet och Lars Borin, Göteborgs universitet.

Boken Synchronic and Diachronic Aspects of Kanashi

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text