Månadens profil: Jean Hessel

Jean Hessel är litteraturvetare och språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Just nu arbetar han med en ny, digital version av Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok. Ordboken är en del av Nationella språkbankens arbete med att tillgängliggöra språkligt material.

Varför har ni tagit fram en digital ordbok?

– Den första ordboken skrevs av Lennart Kerbel och Peter David och gavs ut av Megilla-förlaget 2005. Därefter har vi utvecklat den och 2020 kom den förra, utökade utgåvan med Jean Hessel som medförfattare och Staffan Böös som korrekturläsare. När det blev dags att uppdatera den på nytt kändes en digital utgåva självklar. Allt fler vill ha en ordbok som inte står i en bokhylla utan är tillgänglig överallt, oavsett var man befinner sig. Dessutom innebär det digitala formatet att ordboken blir till ett organiskt, levande material som ständigt utvecklas. På så sätt kan vi uppdatera innehållet i takt med att samhället förändras, till exempel med tekniska termer från it-världen, moderna ord som selfie och samhällsrelaterade ord som arbetsförmedling och riksdag. Utgångspunkten är att främja och synliggöra jiddisch som minoritetsspråk. Om få talar ett språk, måste vi tillhandahålla verktyg så att fler kan lära sig.

Vad innehåller ordboken?

– ­Den digitala ordboken innehåller runt 8 200 uppslagsord på svenska och består av tre delar: en svensk-jiddisch del, en jiddisch-svensk del där sökorden följer det hebreiska alfabetet och en transkriberad jiddisch-svensk del där sökorden följer uttalet utifrån det svenska alfabetet. Alla är inte vana att läsa hebreiska bokstäver, så transkriberingen gör det enklare att söka uppslagsord. Ordboken innehåller även en kortfattad grammatikdel.

Hur har arbetet gått till?

– För att hitta nya ord som är relevanta idag har jag arbetat med olika ordlistor över svenska och jiddisch. Jag har även tagit hjälp av testläsare som gett respons och kommit med förslag på ord som de vill lägga till. Testläsarna har bland annat hjälpt oss att identifiera områden där ord saknas. Ett av utvecklingsområdena är ord som rör naturen, namn på bär, växter och blommor till exempel. Ett annat område som behöver utökas är ord som rör matlagning. Även framöver kan alla som vill påverka ordbokens innehåll och utformning genom att ge tips om ord och synpunkter på dess tekniska presentation.

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok i digital version kommer att finnas tillgänglig i vår.

Jean Hessel

Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch på Språkrådet. Foto: Edit Holm.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text