Språkbanken Text skapar digital språkkurs för ukrainare

Ukrainare som flyr till Sverige har ingen rätt att läsa svenska för invandrare, SFI, eftersom de inte tilldelas ett personnummer. Forskaren Elena Volodina på Språkbanken Text har därför tagit initiativ till kursserien SwedishFromScratch där ukrainska flyktingar kan lära sig svenska själva med hjälp av språkteknologiska lösningar.

Språkteknologiska lösningar för inlärning av främmande språk har funnits tidigare, men det har saknats ett verktyg för absoluta nybörjare. Nu finns SwedishFromScratch på Telegram, en kommunikationsplattform snarlik WhatsApp, som är populär i Ukraina. Kursserien innehåller språkkurser med ordlistor, uttalsinspelningar och grammatiska övningar som skapats med hjälp av språkteknologiska algoritmer.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet
Språkbanken Text