Hur gör vi arkivdata tillgängliga för forskning? Välkommen på Höstworkshop!

I arkiven på svenska minnesinstitutioner finns väldiga material i text och tal med information av stort värde för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dock är det svårt och resurskrävande att orientera i källorna. Nya metoder och verktyg för att göra arkivdata tillgängligt är därför av stort intresse.

På höstworkshoppen presenterar vi flera projekt som utforskar nya metoder och verktyg för forskning i arkivdata. Dagen inleds med en gästföreläsning av Anna Foka, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet. Vi visar även dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och avslutar med mingel.

Tid: Måndag den 17 oktober kl 13-18. Plats: Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. I augusti återkommer vi med ett fullständigt program, men du kan anmäla dig redan idag. Varmt välkommen!

Bild på höstlöv

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam