Nationella språkbanken deltar i LREC 2022

LREC, Language Resources and Evaluation Conference, är en europeisk konferens om språkresurser och språkteknologi som i år äger rum 20-25 juni i Marseille, Frankrike. Nationella språkbanken deltar med två presentationer.

LREC syftar till att ge ett övergripande perspektiv över hur olika länder samlar in, bearbetar och delar med sig av språkresurser. Konferensen ger även en översikt över nya metoder och verktyg och ger forskare, företag och finansiärer tillfälle att hitta internationella samarbeten kring språkvetenskap och utveckling av nya tjänster och applikationer. Extra aktuella ämnen i år är flerspråkighet och språkteknologi för alla, språkresurser för akuta behov samt maskininlärning och multimodalitet, dvs hur andra resurser än tal och skrift, till exempel bilder och ljud, används för att skapa betydelse.

Nationella språkbanken deltar med två presentationer. Maria Skeppstedt berättar om sitt arbete med att koppla ihop Rikstermbankens termresurser med Eurotermbank, en terminologibank för Europeiska unionens språk samt isländska som innehåller mer än 14,5 miljoner termer på 42 språk. Magnus Ahltorp talar om arbetet bakom den nya digitala versionen av jiddish-svenskt-jiddish lexikon.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam