Rapporter ska ge ökad digital jämlikhet i EU

2030 ska alla språk inom EU vara digitalt jämlika på nätet. Det är målet för projektet European Language Equality (ELE). För att nå dit tas rapporter fram för att kartlägga hur långt varje lands språk har kommit vad gäller språkteknologi. Nationella språkbanken har tagit fram rapporter för svenska språket och för minoritetsspråk i Norden.

Personer med läs- och skrivsvårigheter, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än majoritetsspråket ska, precis som alla andra, kunna ta del av information från myndigheter. Det kan innebära information i i punktskrift eller på lättläst, i talat språk eller teckenspråk eller på andra språk än majoritetsspråket, till exempel samiska eller arabiska.

– Med språkteknologiska hjälpmedel som automatisk textuppläsning och översättning kan vi möta behoven och förbättra tillgängligheten till information och service för alla. I ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att den tekniken utvecklas, säger Rickard Domeij, föreståndare för Språkbanken Sam.

Rapporterna som precis har skickats in till EU, ska ligga till grund för vad EU ska satsa på när det gäller språkteknologisk forskning och utveckling för att uppnå målet till 2030.

Språkbanken Sam har tagit fram rapporten för minoritetsspråk i Norden tillsammans med projektet Små språk i Norden och ASTIN, arbetsgrupp för språkteknologi i Norden, med projektpengar från Nordiska ministerrådet.

Den svenska rapporten kommer inom kort att publiceras på det tyska förlaget Springer.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam
Språkteknologi