Välkommen Sparv 5.0!

Nu finns en ny version av textanalysverktyget Sparv med efterlängtade nya funktioner och många förbättringar.

Nytt är bland annat att du kan mata in dokument från ordbehandlingsprogram som Word och att det finns stöd för att analysera texter skrivna på fornsvenska och svenska från 1800-talet. Ytterligare två nya funktioner som har efterfrågats är att Sparv nu stödjer XML-filer som innehåller namnrymder (namespaces) och en mer flexibel korpusstatistik-export.

Publicerad den

Uppdaterad den