Kick off för Change is key!

I januari fick Språkbanken Text 33,5 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram, Change is Key! 8 september är det dags för en kick off med föredrag av medlemmar i programmet som är forskare inom språkteknologi, lingvistik, humaniora och samhällsvetenskap.

Syftet med programmet Change is key! The study of contemporary and historical societies using methods for synchronic semantic variation and diachronic semantic change! är att bygga datoriserade beräkningsmodeller för att se hur språk förändras över tid, för att på så sätt kunna studera språkliga fenomen och samhällskulturella förändringar.

– I dag saknas verktyg för att storskaligt och automatiskt hantera språkliga förändringar över tid, något som har varit efterlängtat inom textbaserad humaniora och samhällsvetenskap, säger Nina Tahmasebi, docent i språkteknologi på Språkbanken Text.

Forskningsprogrammet som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond är placerat vid forskningsenheten Språkbanken Text på institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Forskare från samhälls-, genus- och litteraturvetenskap är också involverade för att svara på sina forskningsfrågor och samtidigt bidra till att utveckla verktyg, evalueringsdata och forskningsmetodologi för de aktuella ämnenas specifika behov.

– En del av programmet handlar om att ta fram språkteknologiska modeller som kan hantera stora och mindre språk och som kan användas för att studera hur språk förändras ur ett betydelseperspektiv. Den andra delen är att försöka svara på humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar med hjälp av beräkningsmodeller. Hur kan språket användas som en nyckel för att förstå förändringar i samhället, till exempel människors inställning till migrantgrupper? Hur förändras människans språk av samhällsförändringar, till exempel rösträtt? Tänker vi annorlunda med nya ord som ”hen”? Eller hur har samhället förändrats på grund av stora teknologiska uppfinningar? Målet är också att bygga smarta verktyg för att förenkla vardagen för lexikografer, berättar Nina Tahmasebi.

Förhoppningen är att programmet i förlängningen ska avancera forskningen inom språkteknologi, förenkla arbetet för forskare som studerar förändring över tid och för alla forskare som behöver tolka historiska texter.

Publicerad den

Uppdaterad den