Rapporter klara för ELE, European Language Equality

Hur långt har svenska språket och minoritetsspråk i Norden kommit vad gäller språkteknologi? Språkbanken Sam har tagit fram två rapporter som är en del av projektet European Language Equality.

2030 ska alla språk inom EU vara digitalt jämlika på nätet. Det är målet för projektet European Language Equality (ELE). För att nå dit tas rapporter fram för att kartlägga hur långt varje lands språk har kommit vad gäller språkteknologi. Nationella språkbanken har tagit fram rapporter för svenska språket och för minoritetsspråk i Norden.

Rapporterna ligger till grund för vad EU ska satsa på när det gäller språkteknologisk forskning och utveckling för att uppnå målet till 2030. Den svenska rapporten kommer inom kort att publiceras på det tyska förlaget Springer.

Publicerad den

Uppdaterad den