Lexin utökas med ukrainska

Människor som flyr från kriget i Ukraina till Sverige behöver hjälp att förstå och lära sig svenska. Därför utökar Nationella språkbanken Lexin, lexikon för invandrare, med ett lexikon på ukrainska.

Lexin är ett nätbaserat lexikon på arton minoritetsspråk samt svenska. Förutom lexikonet finns bilder, animationer och dialoger i videoformat, allt för att förenkla för nyanlända att lära sig svenska.

Arbetet med ett ukrainskt lexin startade i våras då Isof tog fram en svensk basordlista med de 10 000 mest frekventa svenska orden. Nu ligger 7000 av de översatta orden i Lexins digitala format. Arbetet med att utöka ordlistan fortsätter och den ukrainska versionen av Lexin med ca 30 000 översatta ord beräknas vara klar under våren 2023.

Logotype för DHNB 2022

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet