Språkdata allt viktigare visar rapport från ELRC

Betydelsen av språkdata har ökat de senaste tre åren. Det visar den fjärde upplagan av rapporten White paper från European Language Resource Coordination, ELRC.

ELCR är ett EU-projekt som samlar in språkliga data för att bygga maskinöversättningssystem åt offentliga institutioner och sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna.

Årets upplaga av ELRCs White paper visar att betydelsen av språkdata ökat stort efter pandemin. För alla applikationer, till exempel maskinöversättning och taligenkänning, spelar tillgången till språkdata en avgörande roll.

I rapporten beskrivs läget i de olika länderna, inklusive Sverige, vars beskrivning Nationella språkbanken ansvarar för. Fokus har legat på språkdata i offentliga förvaltningar och i små och medelstora företag.

Rapporten visar att det är nödvändigt att öka medvetenheten om vikten av att lagra och att dela språkdata, men att det också finns många goda exempel när det gäller hantering av språkdata.

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet