Nya svenska ord fångas upp med hjälp av Kubord

Krympflation, sugardejting, teckentolka och tyngdtäcke. Det är några av alla de nya ord som just nu analyseras i Språkbanken Texts forskningsprojekt Svenska Akademiens samtidsordböcker. Men först fångas de upp i datasamlingen Kubord.

Inom projektet Svenska Akademiens samtidsordböcker pågår en ständig jakt efter nya svenska ord som skapats och spridits i svenska texter på senare år. Ett exempel är substantivet vaccinpass som började användas runt årsskiftet 2020/2021.

För att hitta nya ord, behövs tillgång till modernare referensmaterial, men regler kring upphovsrätt skapar en hel del begränsningar. KB-labb vid Kungliga biblioteket och Språkbanken Text har därför utarbetat Kubord, en en datasamling baserade på modern tidningstext, som kan stödja den här typen av ordforskning utan att inkräkta på upphovsrätten.

Analyserna ska ligga till grund för innehållet i framtida ordboksartiklar i de två samtidsordböckerna Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Publicerad den

Uppdaterad den

Nyhet