Grönländsk språkteknologi inspirerar

Arbetet med språkteknologi för små språk i Norden fortsätter. Marie Mattson, samordnare för minoritetsspråk och språkteknologi i Norden har deltagit i en workshop i Köpenhamn där grönländsk språkteknologi fungerade som inspiration.

Vad var syftet med workshopen?

– Grönländska språksekretariatet, Oqaasileriffik ville visa hur långt Grönland har kommit med språkteknologi, fastän språket skiljer sig helt från andra europeiska språk. Syftet var att inspirera alla språkteknologiska ambassadörer att fortsätta arbetet med att sprida kunskaper om språkteknologi och verktyg för små språk till studenter, lärare och skribenter i sina språkområden.

Varför håller den grönländska språkteknologin så hög nivå?

– Det beror på flera saker. Grönländska har ett standardiserat skriftspråk sedan 1851, vilket är en förutsättning för stavningskontroll till exempel. Vidare hade grönländska en bra språkmodell, vilket förenklat kan beskrivas som en dator som kan språket och dess grammatik. Tack vare hårt arbete sedan 2005 finns idag både stavningskontroll och talsyntes. Inte minst har det grönländska språksekretariatet fått människor att använda verktygen, vilket har visat politiker att arbetet måste fortsätta och satsas på. De ser att språkteknologin ökar grönländskans status som ett modernt språk och är till hjälp för talare, skribenter och de som vill lära sig grönländska.

Vad händer nu?

– Ambassadörerna ska ge egna workshops. Färöarna var först ut och har visat stavningskontroll för lärare på skolor. I februari arrangerar Kvensk institutt, ett norskt nationellt centrum för kvänskt språk och kvänsk kultur, en språk – och skrivkurs för skribenter och övriga ambassadörer planerar för fullt.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam