Rikstermbanken i ny tappning

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, rymmer termer och begrepp från myndigheter och organisationer. Nu har Rikstermbanken utvecklats och fått ett nytt utseende. Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi på Isof, berättar om nyheterna.

Vad är nytt?

– Rikstermbanken lanserades 2009 och den teknik man då använde sig av har blivit föråldrad. Den teknik som nya Rikstermbanken är uppbyggd kring gör att vi både säkert och smidigt kan förvalta och utveckla termbanken, liksom att uppdatera och publicera termsamlingar. Just den här delen märker användaren inte särskilt mycket av, men är ju en förutsättning för att termbanken alls kan vara i bruk.

Det som däremot blir synligt för användaren är det nya användar- och sökgränssnittet, liksom det nya grafiska utseendet. Vi har strävat efter att skapa ett användargränssnitt som är enkelt att använda, som känns igen från hur dagens webbsidor är uppbyggda och där information om hur man söker i Rikstermbanken är enkel att förstå och komma åt.

Sedan har vi också utvecklat och undersökt delar som är relevanta för Isofs och terminologiverksamhetens uppdrag, exempelvis att kartlägga alla termsamlingar som finns publicerade i Rikstermbanken. Det ger oss en god grund för att kunna arbeta vidare med myndigheter och andra organisationer inom offentlig förvaltning som behöver uppdatera sina termsamlingar eller påbörja ett terminologiarbete för att framöver kunna bidra med en termsamling. Rikstermbanken är ett viktigt verktyg i vårt arbete med att stötta myndigheter i att efterleva § 12 i språklagen.

Vad händer framöver?

– Fokus kommer att ligga på att se över kvaliteten på termsamlingarna, som vi vet är varierande. Vi behöver även utveckla processen för hur organisationer enkelt kan konvertera sina filformat till det format som Rikstermbanken läser. Vi har också planer på att utveckla fler sökfunktioner än de som finns i dagsläget.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam