Nyfiken på Folke? Välkommen på digitalt seminarium

Folke är en digital arkivtjänst som rymmer ett omfattande folkminnesmaterial. Den 25 januari kl 17 arrangerar vi ett digitalt seminarium där du får veta mer om Folke sök och nyheten Folke forska.

I januari 2022 lanserades den digitala arkivtjänsten Folke sök, som tagits fram av Isof och Nationella Språkbanken. Folke sök innehåller tusentals folkminnesuppteckningar som går att söka i, ladda ned och transkribera. Uppteckningarna är insamlade under 1900-talets första hälft och berör 1800-talets berättartraditioner och föreställningsvärldar, årets högtider och livets festseder, vardagsliv på landsbygden och i städerna.

Under året som gått har arkivtjänsten Folke sök utvecklats och uppdaterats med mer material. Samtidigt har medborgarforskning lett till över 4 000 transkriberade folkminnesuppteckningar. Utvecklingsarbetet pågår ständigt och under 2023 kommer mycket att hända – till exempel kommer Folke sök att uppdateras med dialektinspelningar och på så sätt även innehålla ljudande material.

Ytterligare en stor nyhet är att Folke växer. Under seminariet presenteras även Folke forska, en ny arkivtjänst med fler avancerade sökfunktioner. Varmt välkommen!

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text