Swe-Clarin på turné: Heldag om AI och forskning på historiska arkivtexter

Vilka möjligheter ger AI och språkteknologi för forskning på historiska arkivtexter? Onsdag 1 februari bjuder Swe-Clarin in till en heldag om detta i Uppsala.

Automatisk handskriftsigenkänning baserad på AI och tillämpning av språkteknologi på de digitaliserade texterna förändrar idag drastiskt förutsättningarna för forskning på historiska arkivtexter.

1 februari bjuder Swe-Clarin in till en heldag där forskare och experter ger en fördjupad inblick i de digitala verktygens möjligheter. Evenemanget riktar sig till forskare inom alla discipliner som använder sig av handskrivna eller historiska texter som forskningsdata.

Swe-Clarin är den svenska noden i CLARIN ERIC, som bygger upp en europeisk forskningsinfrastruktur baserad på språkteknologi. Dagen arrangeras i samarbete med Datorlingvistikgruppen vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet och CDHU, Centrum för digital humaniora vid Uppsala universitet.

Plats: Universitetshuset i Uppsala, Biskopsgatan 3, sal IV. Tid: Onsdag den 1 februari kl 9.30-16.30 med efterföljande mingel. Evenemanget är kostnadsfritt och lunch ingår, men vänligen anmäl dig senast 27 januari. Har du frågor? Hör av dig till eva.pettersson@lingfil.uu.se

Program

09.30 Lars Borin (Göteborgs universitet/Swe-Clarin): Introduktion: Swe-Clarin

10.00 Ekta Vats (CDHU): Handwritten text recognition: recent advances and future trends

10.45 Paus

11.00 Hanna Willdal (Isof): Automatiserad handskriftstolkning av folkminnesuppteckningar – pågående arbete och erfarenheter

11.45 Lunch

13.00 Karl-Magnus Johansson (Riksarkivet): Machine learning and local knowledge - combining HTR and citizen humanities

13.45 Erik Lenas (Riksarkivet): Digitalisering av historisk text: svårigheter och möjligheter

14.30 Fika

15.00 Beáta Megyesi (Uppsala universitet/Swe-Clarin): Lost in transcription of historical ciphers: AI models and user perspective

15.45 Korp/Strix-demo (Göteborgs universitet/Språkbanken Text)

16.30 Mingel med förfriskningar

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text