Seminarium om språkteknologi på Meänkielidagen

Hur kan språkteknologi bidra till att utveckla meänkieli? I samband med Meänkielidagen den 27 februari arrangerar Språkbanken Sam ett halvdagsseminarium om språkteknologi och språkdata.

Seminariet är en del i Språkbanken Sams arbete för att sprida kunskap om språkteknologi för små språk i Norden. Bland talarna finns Meri Alarcón och Elina Kangas som är språkvårdare i meänkieli på Isof samt Rickard Domeij och Marie Mattson som arbetar med språkteknologi på Språkbanken Sam.

Program

Några av presentationerna på Meänkielidagen hålls på meänkieli, andra på svenska. Under presentationerna på meänkieli visas en Powerpoint på svenska.

13.30 Välkommen och inledningsord om meänkielidagen (meänkieli)

13.40 Rickard Domeij, språkteknologiansvarig: Arbetet med språkteknologi på Språkbanken Sam (svenska)

14.15 Marie Mattson, språkvetare: Språkteknologi för minoritetsspråk i Norden (svenska)

14.45 Fika

15.15 Meri Alarcón, språkvårdare: Att korrigera texter på ett språk som inte är helt standardiserat (meänkieli)

15.45 Elina Kangas, språkvårdare: Nuvarande status för språkteknologi för meänkieli (meänkieli)

16.15 En demonstration av textsamlingsverktyget Korp – korpus på meänkieli (meänkieli)

16.30 Avslutning och tårta

Seminariet äger rum på Saturnus Konferens på Hornsgatan 15 vid Slussen i Stockholm. De som deltar digitalt får en länk inför seminariet.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text