Verktyg i fokus: Sparv

Nationella språkbanken erbjuder en rad verktyg som förenklar vardagen för dig som forskare. Sparv är Nationella språkbankens textanalysverktyg.

När ska jag använda Sparv?

Sparv är ett analysverktyg för språkliga data. Med Sparv kan du automatiskt berika texter med lingvistisk information, till exempel ordklasser, grammatiska strukturer, namntaggar och attitydinformation. Du kan även göra en lexikal analys som ger ordens grundform, böjningsmönster, sammansättningsled och betydelse.

Exempel på smarta funktioner?

Sparv har ett flexibelt plugin-system som gör det möjligt för användare att utöka dess funktionalitet med exempelvis nya analyser eller stöd för fler indataformat. Med andra ord är Sparv en öppen teknisk plattform för språkteknologiska analyser. Vidare kan du ladda ner nästan allt material som gått igenom Sparv från Språkbanken Texts webbsida Länk till annan webbplats..

Funkar Sparv på andra språk?

Sparv är utvecklat främst för svenska texter, men du kan även analysera texter på 20 andra språk liksom texter på 1800-talssvenska och fornsvenska.

Hur använder jag Sparv?

Sparv är ett kommandoradsverktyg som kan installeras med hjälp av Pythons paketinstallerare pip och som du sedan kör på din egen dator. Det är enklast att komma igång med hjälp av vår quick-start-guide Länk till annan webbplats. som innehåller instruktioner för hur man installerar Sparv och gör några enkla analyser.

Vem/vilka ligger bakom Sparv?

Sparv är resultatet av en laginsats. De som jobbar mest aktivt med Sparv idag är Anne Schumacher och Martin Hammarstedt vid Språkbanken Text.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text