Språkbanken Text söker forskningsingenjör

Språkbanken Text söker en forskningsingenjör som ska fokusera på systemadministration av den språkteknologiska forskningsinfrastrukturen.

Arbetet innebär ansvar för drift, lagring och (GPU-)beräkning. Du kommer även att ha en central roll i arbetet med att flytta ut delar från den lokala servermiljön till universitetsgemensamma eller nationella systemmiljöer. Vidare kommer du att delta i Språkbanken Texts operativa grupp och, i mån av tid, även delta i teknisk vidareutveckling av vår forskningsinfrastruktur.

 

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text