Språkbanken Text söker forskningsingenjör med inriktning mot webbadministration

Språkbanken Text söker en forskningsingenjör som ska fokusera på utvecklingen av våra webbplatser.

Arbetet innebär utveckling av teknik och innehåll på våra webbplatser, särskilt spraakbanken.gu.se där automatiserade informationsflöden spelar en central roll: till exempel för att automatiskt fylla vår datakatalog utifrån metadata, vår publikationslista utifrån universitetsbibliotekets API för vetenskapliga publikationer och våra nyheter utifrån en strukturerad nyhetsbeskrivning.

Vidare kommer du att delta i Språkbanken Texts operativa grupp och, i mån av tid, även delta i teknisk vidareutveckling av vår forskningsinfrastruktur.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text