Dom blir inte vanligare visar projektet Cassandra

Debatten går hög om de, dem och dom i skriven text. Men användningen av dom ser inte ut att ha ökat de senaste 20 åren. Det visar projektet Cassandra där väldiga mängder text från bland annat sociala medier hämtats från korpusverktyget Korp.

Varför har ni undersökt de, dem och dom?

– Projektet Cassandra handlar om att försöka undersöka teorierna bakom språkutveckling och om de håller måttet, säger Yvonne Adesam, forskare på Språkbanken Text och en av deltagarna i projektet som är ett samarbete mellan forskare på Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi samt Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

– Går det att förutsäga språkförändringar? För att ta reda på det analyserar vi stora mängder text under en tjugoårsperiod. Det största materialet kommer från Flashback och Familjeliv, som ligger närmare talat språk och där nya språkliga fenomen blir synliga tidigare än i nyhetstext som ofta är mer redigerad och konservativ. Men vi analyserar även nyhetstext, till exempel från GP och SVT nyheter för att kunna jämföra de olika textformerna. Totalt handlar det om mer än 10 miljarder ord som är sökbara i Korp.

Inför projektet gjorde vi en översyn över vilka språkförändringar som diskuteras och vilka vi har chans att se. Dom kontra de och dem var en av dem. Vi analyserar även bland annat konstruktionen kommer att och nyord.

Har användningen av dom ökat?

– Nej. I nyhetstexter förekommer dom sällan och ser inte ut att öka. Vad gäller sociala medier har användningen inte ökat under de senaste tjugo åren, snarare tvärtom. Vi kan inte heller se en kraftig ökning av normbrytande användning av de och dem. Så just nu finns inga tecken på att dom är på väg att ta över som stavningsvariant.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text