Verktyg i fokus: Folke

Nationella språkbanken erbjuder en rad verktyg som förenklar vardagen för dig som forskare. Folke är en arkivtjänst som innehåller omkring 150 000 sidor folkminnesuppteckningar.

När ska jag använda Folke?

Folke består idag av två digitala arkivtjänster - Folke sök och Folke forska. Folke sök är till för alla som är intresserade av att läsa om hur människor levde förr och hur de uppfattade världen. För forskare innebär Folke forska en möjlighet att söka på specifika ord och se hur och i vilka sammanhang de har använts.

Vad innehåller Folke?

Arkivmaterialet består av folkminnesuppteckningar från samlingar vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. Materialet handlar framför allt om folklig kultur, seder, vardagsliv och traditioner i allmogesamhällets Sverige, från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Uppteckningarna består av nedtecknade intervjuer eller egeninskickade berättelser. Allt material är fritt och utökas ständigt. Till exempel kommer Folke att uppdateras med dialektinspelningar och på så sätt även innehålla ljudande material.

Hur använder jag Folke?

Folke sök och Folke forska erbjuder olika lösningar för sökningar. I Folke sök är det möjligt att med hjälp av en karta söka material baserat på ort. Det går även att söka i sökfältet efter särskilt innehåll, en insamlare eller en ort till exempel.

Folke forska rymmer en mer avancerad sökfunktion och är särskilt anpassad efter att kunna söka i innehållet. Här finns fler sökkriterier och möjlighet att filtrera sökningen utifrån till exempel arkivnummer, insamlare, årtal, informant, kön och plats. Folke forska innehåller också flera olika ämneskategorier.

Exempel på smarta funktioner?

Framöver kommer Folke forska att ha en lösenordsskyddad forskaringång. Det innebär tillgång även till nytt material samt material som av olika skäl inte kan publiceras för allmänheten. På så sätt kan forskare enkelt söka material själva.

Vem/vilka ligger bakom Folke?

Många har lagt ner sin själ i Folke, men de som jobbar mest aktivt idag är Kamilla Kärrstedt och Fredrik Skott på Språkbanken Sam.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text