Meänkieliordboken i uppdaterad version

Den första versionen av den digitala Meänkieli-svensk-meänkieli ordbok kom 2018. Nu har möjligheterna att slå i ordboken från svenska till meänkieli förbättrats. Det är en viktig pusselbit i arbetet för att revitalisera språket, säger översättaren Anders Alapää som arbetat med ordboken.

Varför har ni tagit fram en ny version?

 – Intresset för meänkieli är stort. Statusen för meänkieli har höjts sedan det blev ett nationellt minoritetsspråk. Många yngre som växt upp med meänkieli men själva aldrig talat det vill aktivera språket, samtidigt som de som talar meänkieli börjar glömma bort orden. Revitaliseringen är därför väldigt viktig och ordboken är en del i det arbetet.

Hur har ni jobbat med ordboken?

– Föreningen Meän Akateemi startade arbetet med ordboken 2012. När den första versionen publicerades 2018 var den svenska delen inte riktigt färdig. Vi fick hjälp av den språkteknologiska avdelningen vid Tromsö universitet, Giellatekno, att vända den maskinellt. Därefter var det mycket som behövde redigeras. Det fanns många dubbletter och fraser som hamnat under fel sökord, till exempel.

Vi har gjort en kvalitetsgranskning men även en allmän uppgradering med nya ord för moderna företeelser som it och hållbarhet, till exempel. I det arbetet involverade vi personer som talar meänkieli och bjöd in dem till seminarier och workshops där vi diskuterade olika begrepp. Hur skulle man kunna säga ekodukt eller snabbris på meänkieli?

Nu innehåller ordboken 33 000 ord på båda språken. Orden är märkta med ordklass. I vissa fall finns exempel på hur ordet används och geografisk märkning liksom information om ordet är ålderdomligt eller nedsättande, till exempel.

Fanns det några utmaningar i arbetet?

–Det var en utmaning att samla ihop så mycket material som möjligt, och från alla tre varieteter: Tornedalsvarieteten, Gällivarevarieteten och Lannankieli. Vidare är det många som talar meänkieli, men det finns få texter. Det största källmaterialet kommer från Isofs inspelningar mellan 1950 och 1980 som jag har lyssnat igenom.

Vad händer framöver?

 – Målet är att fortsätta utveckla ordboken. Den är ett levande verktyg som ständigt uppdateras.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text