Språkbanken Text söker doktorand i språkvetenskaplig databehandling

Språkbanken Text söker en doktorand i språkvetenskaplig databehandling inom forskningsprojektet Mormor Karl är 27 år: Automatisk pseudonymisering av forskningsdata.

Tillgången till forskningsdata är kritisk inom flera forskningsdomäner, men personligt innehåll hindrar ofta data från att vidareanvändas. Projektet Mormor Karl är 27 år syftar till att skapa språkteknologiska algoritmer som kan upptäcka personuppgifter och känslig information i stora textmassor och automatiskt ersätta detta med pseudonymer. På så sätt kan personuppgifter skyddas och alla texter användas i olika slags forskning.

Som doktorand kommer du att utveckla automatiska metoder för att upptäcka, markera och ersätta personliga identifikatorer med lingvistiskt och semantiskt passande alternativ i fritt skrivna texter. Huvudfokus är lingvistiska utmaningar som ortografiska fel, flertydiga ord, semantisk korrelation med kontexten, samt relationen mellan dessa och läsbarhet och språklig bedömning. 

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text