Folke i ny fin form!

Nu är det enklare att navigera, söka, och transkribera i den digitala arkivtjänsten Folke sök. Kamilla Kärrstedt, arkivassistent på Isof, berättar.

Vad är nytt i Folke sök?

Vi har försökt förenkla på många sätt. Ett exempel är att våra person- och ortdatabaser nu finns direkt i sökfunktionen. Börjar man skriva in en ort, fyller sökfunktionen i med förslag på det man letar efter. På så vis får man helt enkelt bättre träffar. Det är också enklare att navigera sig framåt och bakåt i sin egen sökning, oavsett om man använder sig av kartan eller sökrutan för att hitta sina träffar.

Ett annat exempel är att man vid sökning på Arkivmaterial nu får alla träffar i en och samma lista, d.v.s. både accessioner (hela digitaliserade arkivnummer i PDF-format) och uppteckningar (sidnummer och bestående av transkriberade texter). Man kan också sortera om man enbart vill läsa det digitaliserade materialet eller enbart transkriberade texter.

Vi har även försökt underlätta processen för den som vill transkribera texter. Tidigare bestod de transkriberbara uppteckningarna enbart av klickbara texter utan titlar. Nu kan man se hur många uppteckningar ur varje accession som finns att transkribera och vilka som redan har transkriberats. Under fliken Skriva av finner man alla accessioner som också har uppteckningar som går att transkribera. Det gör det enklare att bilda sig en uppfattning om vad materialet innehåller och hur det ser ut.

Fler nyheter på gång?

Folke utökas ständigt i takt med att äldre material digitaliseras. Till exempel har samlingen VFF, en av de äldre folkminnessamlingarna från Göteborg, utökats med digitaliserade accessioner liksom LIU; Liungmanssamlingen, även den en äldre folkminnessamling från Göteborgsarkivet som främst består av sagor och sägner. Förhoppningen är att vi ska kunna lägga ut ännu mer på Folke under året – både skriftligt material och ljudinspelningar i form av dialektinspelningar! Vi är också extra glada över är att vi nu också kan släppa nästan 6 000 fler uppteckningar för transkribering.

Folke sök

Nu är det enklare att navigera, söka, och transkribera i Folke sök.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text