Språkbanken på Metaforum 2023

27 juni arrangeras konferensen Metaforum 2023 i Bryssel. Nationella språkbanken presenterar tillsammans med AI Sweden vad som görs i Sverige inom språkteknologi och AI.

Metaforum 2023 fokuserar på utveckling och framsteg inom europeisk språkteknologi och språkcentrerad AI. AI Sweden presenterar vad som görs inom språkteknologi och AI hos dem, på Nationella språkbanken och på andra håll i Sverige. Språkbanken Sam deltar även i ett rundabordssamtal kring språkteknologi för minoritetsspråk.

Bakom Metaforum 2023 står projektet ELE, European Language Equality, som arbetar för att alla språk inom EU ska vara digitalt jämlika på nätet 2023. 

Logotype Metaforum 2023

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam