Jubileumsarkivet: En ny datasamling om Göteborgs-utställningen 1923

Jubileumsarkivet är ett pilotprojekt som inventerar och analyserar pressmaterial från Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Materialet är nu digitaliserat och kan nås via verktyget Korp.

1923 firade Göteborg 300 år. Jubileet firades med en storslagen jubileumsutställning som varade i över fem månader. Utställningen var den största i Europa efter världskriget och var därför ett frekvent inslag i dåtidens svenska dagstidningar. Dagstidningarna arkiverades på Göteborgs universitetsbibliotek i hundra år, och har nyligen digitaliserades och gjorts fritt tillgängliga inom ramen för pilotprojektet Jubileumsarkivet.

Dagstidningarna utgör en unik samling med 362 dagstidningar och över 1.2 miljoner ord. Samlingen kan nås via sökverktyget Korp som kan användas för att söka information om händelserna runt om i Göteborg, händelseförloppen, och de politiska kampanjerna och budskap som fördes fram för att väcka intresset för Jubileumsutställningen.

Språktanken Text har gjort en sökning på hela materialet i verktyget Korp för att undersöka i vilken utsträckning orden i samlingen hade en negativ, positiv eller neutral konnotation.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text