Tips: sommarläsning!

Hur ser läget ut för språkteknologi och språkcentrerad AI i Europa? Om det handlar den nyutkomna boken ”European language equality”, utgiven av det tyska förlaget Springer.

Boken som tagits fram inom projektet European Language Equality (ELE), innehåller rapporter från alla länder i Europa och beskriver planer och rekommendationer för vad EU ska satsa på för att uppnå digital språklig jämlikhet i Europa fram till 2030.

Nationella språkbanken bidrar med två rapporter, för svenska språket och för minoritetsspråk i Norden.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Sam