Vill du delta på ICLaVE i Wien?

Den 8-11 juli 2024 är det dags för den tolfte upplagan av ICLaVE, den internationella konferensen om språklig variation i Europa.

ICLaVE är en av de viktigaste arenorna för forskning inom området språklig variation i Europa. Här möts forskare för att diskutera empiriska, metodologiska och teoretiska frågor kring språklig variation och förändring inom områden som sociolingvistik, dialektologi, historisk lingvistik, språksociologi, psykolingvistik och språkpsykologi.

Sista datum för att skicka in abstrakt är 1 november 2023.

Bild: Pixabay

Publicerad den

Uppdaterad den