Premiär för nya Mink!

Efter en halvårslång testperiod släpper nu Språkbanken Text en ny version av Mink – fri för alla att använda. Mink kan ses som ett användargränssnitt mot Sparv, Språkbanken Texts plattform för automatisk språkanalys.

– Med Mink tar vi ytterligare ett steg i vårt arbete med att sätta vår infrastruktur direkt i händerna på forskarna, säger forskningsingenjör Arild Matsson.

– Du kan använda våra språkteknologiska metoder på dina egna texter, för att sedan ladda ner resultatet eller utforska det i våra andra forskningsverktyg så som Korp och Strix. Där kan du göra sökningar och statistiska analyser.

Idag publicerar Språkbanken Text en stor mängd språkdata på sin hemsida, från lexikon till annoterade historiska texter. Den nya versionen är ett steg på vägen för forskare att skapa och publicera sina egna resurser.

– De ursprungliga texterna och resultaten är i nuläget privata, men i framtida versioner kommer det finnas möjlighet att dela språkdata med en sluten grupp eller publicera dem offentligt, säger forskningsingenjör Anne Schumacher.


Bild på Martin Hammarstedt, Anne Schumacher, Arild Matsson och Samir Mohammed.

Martin Hammarstedt, Anne Schumacher, Arild Matsson och Samir Mohammed har tagit fram den nya versionen av dataplattformen Mink. Foto: Staffan Melin.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text
Språkteknologi