Mormor Karl arrangerar öppet hus

Är du intresserad av pseudonymisering och integritetsskydd av forskningsdata? Välkommen på öppet hus 29 november som arrangeras av projektet "Mormor Karl är 27 år".

Tillgången till forskningsdata är kritisk inom flera forskningsdomäner, men personligt innehåll hindrar ofta data från att vidareanvändas. Projektet "Mormor Karl är 27 år" syftar till att skapa språkteknologiska algoritmer som kan upptäcka personuppgifter och känslig information i stora textmassor och automatiskt ersätta detta med pseudonymer. På så sätt kan personuppgifter skyddas och alla texter användas i olika slags forskning.

Under workshopen presenterar ett antal inbjudna talare från Skandinavien, Europa och USA sin forskning relaterad till pseudonymisering av data. Forskare inom projektet ”Mormor Karl är 27 år” presenterar forskningsproblem de kommer att arbeta med de kommande fem åren. Deltagare bjuds även in att presentera posters om sina projekt .

Evenemanget äger rum på Göteborgs universitet och online.

Teckning av löv.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text
Språkteknologi