Seminarium om ChatGPT och den AI-faciliterade skrivprocessen

Hur påverkar generativa AI-tjänster skrivprocessen? Jakob Svärd, student på Mälardalens universitet, har undersökt detta i sitt examensarbete. 31 oktober kl 14-15 presenterar han resultatet på Zoom.

Den snabba populariseringen av generativa AI-tjänster som ChatGPT synliggör vikten av att bättre förstå hur modern människa-dator-interaktion påverkar olika mänskliga förehavanden.

Jakob Svärd, student på språk- och kommunikationsprogrammet vid Mälardalens universitet, undersöker detta i sitt examensarbete i svenska. Examensarbetet bygger på intervjuer med fem kommunikatörer och undersöker hur respondenterna uppfattar att generativa AI-tjänster påverkar skrivprocessen. Dessutom syftar studien till att undersöka vilka eventuella språkliga följder som deltagarna menar att AI-skrivande för med sig.

Jakob Svärd berättar om hur studiedeltagarna upplever AI-faciliterat skrivande som en linjär process och hur de upplever en möjlighet till AI-baserad responsgivning. Han berättar även om möjligheter och risker med den kognitiva avlastning som chatbotskrivande medför. Sist men inte minst presenterar han ett försök att förstå AI-begreppet ur ett språkvetenskapligt perspektiv.

Tid: Tisdag 31 oktober kl 14:00 – 15:30.

Plats: via Zoom:(https://uu-se.zoom.us/j/64969032935).

Har du frågor, kontakta Linnea Hanell, linnea.hanell@isof.se.

Fotografi av Malta.

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text
Språkteknologi